Політика конфіденційності

Захист вашої персональної інформації та повага до конфіденційності ваших даних під час використання нашого Сайту мають для нас велике значення, тому ми вживаємо належних заходів безпеки та дбаємо про зручність використання наших сайтів.

Ця Політика встановлює правила та рамки обробки ваших даних, а також пов'язані з цим ваші права та обов'язки.

Терміни та визначення:

 • Сайт – інтернет-сторінка за адресою https://reactivepost.org.
 • Користувач – фізична особа, яка використовує Сайт.
 • БО «РЕАКТИВНА ПОШТА» – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕАКТИВНА ПОШТА", зареєстрована за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7, оф. 1, внесена до Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій України (ЄДРПОУ), код за ЄДРПОУ: 45066466 (далі, також - «Організація» або БО «РЕАКТИВНА ПОШТА»).
 • ЗРЗД – Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС.

КОНТРОЛЕРОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕАКТИВНА ПОШТА, зареєстрована за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7, оф. 1, внесена до Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій України (ЄДРПОУ), код за ЄДРПОУ: 45066466.

БО «РЕАКТИВНА ПОШТА» затвердила посаду Уповноваженого з захисту даних, до якого можна звертатися з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та здійснення прав, пов'язаних з обробкою даних:

 • поштою: БО «РЕАКТИВНА ПОШТА»Україна, 01001, місто Київ, вул. Володимирська, будинок 7, офіс 1;
 • електронною поштою: hello@reactivepost.org

ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1Оплата благодійних пожертв онлайн

Ми обробляємо ваші дані в обсязі, необхідному для укладання та виконання своїх зобов’язань, таких як:

 • надання доступу до Сайтів з метою представлення та популяризації нашої діяльності;
 • надання інформації на заходах і ярмарках за участю БО «РЕАКТИВНА ПОШТА»;
 • запуск постійних і періодичних рекламних програм;
 • обробка здійснених транзакцій, яка включає, наприклад, оплату благодійних пожертв;
 • розгляд і обробка запитів, пов’язаних з правами споживача, шляхом прямого контакту (телефон, електронна пошта);
 • надання власних: інформації, повідомлень, розсилки та інших засобів прямого зв'язку БО «РЕАКТИВНА ПОШТА»;
 • забезпечення безпеки, функціональності та стабільності нашої роботи на всіх рівнях;
 • оцінка та вимірювання даних, пов’язаних із процесом здійснення благодійної пожертви, включаючи повернення та скасування, здійснені Користувачем;
 • Ваші персональні дані обробляються на підставі законного інтересу БО «РЕАКТИВНА ПОШТА», що випливає із предмета її діяльності (ст. 6(1)(f) ЗРЗД).

2. Представлення діяльності  БО «РЕАКТИВНА ПОШТА»

Ваші дані також можуть оброблятись для:

 • аналізу частоти відображення звіту з виконаної роботи БО «РЕАКТИВНА ПОШТА» за відповідні перераховані благодійні пожертви та представлення даної інформації з урахуванням вашої історії здійснення благодійних внесків;
 • персоналізації представлення напрямків діяльності БО «РЕАКТИВНА ПОШТА» на основі наданих вами даних;
 • адаптації відображення списку благодійних програм  на сторінці та створення рекомендацій, які відповідають вашим уподобанням.

Для цього ми використовуємо дані про ваш пристрій та дані доступу. Персоналізоване представлення благодійних програм чи напрямку діяльності  БО «РЕАКТИВНА ПОШТА» забезпечує зручність і легкість користування Сайтом і доступність надання звітів за використання коштів наданої благодійної пожертви. 

Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес БО «РЕАКТИВНА ПОШТА», який полягає у прямому маркетингу (ст. 6(1)(f) ЗРЗД).

3. Реклама та маркетингові дослідження, аналіз даних

В рамках аналізу даних, який включає маркетингові дослідження, ми використовуємо ваші дані в наших власних рекламних цілях, щоб:

 • створювати цільові групи користувачів (у тому числі в соціальних мережах, таких як Facebook) зі схожими інтересами та очікуваннями, схожим підходом до використання сайту, тощо (сегментація);
 • збирати та обробляти інформацію про демографічні дані, уподобання, звички та використання Сайту, а також використовувати цю інформацію для проведення заходів по просуванню благодійної діяльності БО «РЕАКТИВНА ПОШТА»;
 • виявляти та прогнозувати тенденції ринку;
 • будувати прогнози щодо залучення нових користувачів;
 • рекламувати нашу діяльність;
 • планувати та аналізувати ефективність рекламних заходів у цільових групах;
 • покращувати та адаптувати рекламні заходи по просуванню цінностей нашої благодійної діяльності.

Таким чином ми можемо представляти цікаву для вас інформацію про благодійну діяльність БО «РЕАКТИВНА ПОШТА», відповідно до ваших уподобань, використовуючи узагальнені та анонімізовані статистичні дані, а також дані, які можуть бути віднесені до конкретної особи шляхом виконання додаткових дій.

Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес БО «РЕАКТИВНА ПОШТА», який полягає у прямому маркетингу (ст. 6(1)(f) ЗРЗД).

 4. Розвиток технологій

Ми використовуємо ваші дані з метою: створення мобільних додатків, розробки технологій, персоналізації напрямків нашої благодійної діяльності та їх підбору у відповідності до ваших уподобань. При цьому ми використовуємо узагальнені, псевдонімізовані або анонімізовані дані, що полегшує та прискорює користування сайтами та відповідними веб-ресурсами. 

Таким чином, ми переслідуємо такі цілі:

 • удосконалення каналів зв'язку з Контролером за допомогою автоматизованих засобів зв’язку (наприклад, чат-бота);
 • оптимізація персоналізованих технологій у галузі аналізу даних, просування БО «РЕАКТИВНА ПОШТА» в інтернеті;
 • розвиток технологій для забезпечення безпеки інформаційних систем, персональних даних та запобігання шахрайству;
 • оптимізація бізнес- та логістичних процесів;
 • постійний розвиток технічних рішень, які спрощують та оптимізують персоналізацію;
 • впровадження та розробка рішень для автоматизованого вирішення повідомлюваних Користувачам проблем;
 • запобігання шахрайству;
 • розробка та верифікація програмних рішень, спрямованих на оптимізацію необхідних бізнес- та логістичних процесів.

Правовою підставою для обробки ваших даних є законний інтерес БО «РЕАКТИВНА ПОШТА», який включає розвиток технологій, необхідний для належного ведення роботи Фонду (ст. 6(1)(f) ЗРЗД). 

5. Оптимізація послуг

З метою вдосконалення наших операцій та захисту інтересів БО «РЕАКТИВНА ПОШТА» ваші дані обробляються для того, щоб:

 • впроваджувати рішення, що спрощують обробку зареєстрованих проблем (автоматизація обслуговування);
 • запобігати шахрайству;
 • належним чином виконувати зобов'язання БО «РЕАКТИВНА ПОШТА», пов’язані з передачею благодійної пожертви відповідним отримувачам (документальне оформлення такої передачі та зберігання документації щодо цього);
 • підтверджувати відповідність нашої діяльності вимогам закону, особливо у сфері дотримання прав споживачів та захисту персональних даних;

Правовою підставою для обробки ваших даних є законний інтерес, який полягає у оптимізації нашої благодійної діяльності, і якщо необхідність обробки даних випливає з норм чинного законодавства (наприклад, податкового законодавства, законодавства про захист прав споживачів), дані обробляються з метою демонстрації відповідності нашої діяльності такому законодавству (ст. 6(1)(f) ЗРЗД). 

Які дані ми обробляємо

 1. Для отримання інформації (розсилки) про спеціальні благодійні програми: електронна адреса, номер телефону, дата народження.
 2. Для виконання благодійних пожертв, укладених без реєстрації на Сайті: ім’я та прізвище, електронна адреса, номер телефону, адреса (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто або селище, країна).
 3. Для здійснення оплати благодійних пожертв: номер банківського рахунку.
 4. Для зв’язку з вами: ім’я та прізвище, дані транзакції, контактні дані, голос – з метою покращення якості обслуговування клієнтів ми можемо записувати телефонні розмови, про що ви будете проінформовані на початку розмови.

Права суб'єктів даних

У зв’язку з обробкою персональних даних ви маєте такі права:

 1. Знищити свої дані без зазначення причин;.
 2. Заперечувати проти повної або часткової обробки ваших даних або обробки з певною метою.
 3. Обмежувати обробку ваших даних на певний час або у певному обсязі.
 4. Виправляти або уточнювати свої персональні дані. 
 5. Скасувати підписку на розсилку.
 6. Передавати свої дані іншій організації. Для цього ви можете зв'язатися з нами через форму зворотного зв’язку, вказавши назву та адресу організації, до якої ми маємо передати ваші дані, а також обсяг даних – тобто вкажіть, яку інформацію необхідно передати. Передача даних відбудеться в електронній формі після підтвердження запиту. Це необхідно, щоб забезпечити захист цих даних і переконатися, що запит надходить саме від вас.
 7. Отримувати інформацію про обсяг обробки персональних даних.
 8. Подати скаргу до органу нагляду за обробкою персональних даних; 
 9. Подання запитів та здійснення ваших прав не вплине на наші раніше виконані дії. Ви будете поінформовані про результати розгляду вашого запиту протягом місяця.

Ми зберігаємо дані про ваші транзакції протягом встановленого податковим законодавством періоду або з метою дотримання наших інтересів як Контролера шляхом збору доказів, пов'язаних із розглядом скарг чи поверненням товарів. Видалення вами даних не тягне за собою припинення їх обробки у зазначеному аспекті.

Зв'язок із нами з питань обробки персональних даних

Ви можете відправляти нам будь-які повідомлення або запити, пов'язані з використанням персональних даних, будь-яким зручним для вас способом:

 1. Електронною поштою: hello@reactivepost.org
 2. За допомогою форми зворотного зв’язку на Сайті
 3. Поштою на адресу: БО «РЕАКТИВНА ПОШТА», Україна, 01001, місто Київ, вул. Володимирська, будинок 7, офіс 1

Термін зберігання персональних даних

Ми зберігаємо персональні дані протягом часу:

 • встановленого податковим законодавством (дані про транзакції) – 5 років після закінчення податкового року, у якому виникло наше податкове зобов’язання; 
 • обумовленого зверненням до відділу звернень (у будь-якій формі) – 2 роки після кожного звернення;
 • нашої рекламної діяльності (розсилки) – поки ви не відкликаєте згоду на її отримання;
 • прямого рекламування нашої діяльності – поки ви не висловите безпосереднє заперечення;
 • статистичної діяльності, пред'явлення або захисту від претензій (наприклад, скарг) – до закінчення строку, передбаченого для пред'явлення претензій чинним законодавством.

Передача даних для обробки та їх спільне використання

Ми передаємо ваші дані для обробки в обсязі, необхідному для досягнення певних цілей для БО «РЕАКТИВНА ПОШТА». Для підвищення зручності користування інтернет-сайтом ми також можемо передавати ваші дані постачальникам IT- або аналітичних послуг (наприклад, пов'язаних з підготовкою персоналізованого представлення інформації на сайті або сегментацією користувачів), постачальникам хмарних послуг (наприклад, за допомогою використання програмного забезпечення на серверах постачальників), компаніям, що розсилають кореспонденцію з рекламою наших товарів або послуг (розсилка). Ми також надаємо дані організаціям, які беруть участь у виконанні укладеного на Сайті договору, наприклад, кур'єрським компаніям та операторам платіжних систем. З моменту передачі даних вони стають контролерами таких даних. Список довірених партнерів, яким ми передаємо або надаємо доступ до персональних даних.

За винятком цілей, зазначених у Політиці конфіденційності, ваші особисті дані не передаватимуться третім особам або будь-яким іншим організаціям. Тому ви не отримуватимете жодних рекламних матеріалів, окрім наших. Ми не надаємо рекламних послуг третім особам.

Ми гарантуємо безпеку обробки ваших персональних даних, для чого застосовуються ефективні та ретельно підібрані технічні та організаційні заходи.

Передача даних за межі ЄЕЗ

У рамках використання Контролером інструментів для обслуговування поточних операцій, наданих, наприклад, компанією Google, ваші персональні дані можуть бути передані в країну за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), зокрема Сполучені Штати Америки (США) або іншу країну, в якій партнер компанії Google утримує інструменти, використовувані для обробки Персональних даних спільно з Контролером. Належне забезпечення безпеки оброблюваних персональних даних за межами ЄЕЗ гарантується застосуванням зовнішніх договорів, що стосуються обробки даних, заснованих на стандартних договірних положеннях, які відповідають вимогам ЗРЗД.

Комерційна інформація – Розсилка

Ви можете підписатися на нашу розсилку, надавши свою адресу електронної пошти або номер телефону. Надаючи цю інформацію, ви погоджуєтесь отримувати інформацію виключно від БО «РЕАКТИВНА ПОШТА» (електронною поштою або у текстових повідомленнях). Ми інформуємо вас про наші досягнення,  звіти, напрями діяльності (з цією метою ми можемо надавати адресу вашої електронної пошти або номер телефону нашим довіреним партнерам) за допомогою електронних засобів зв'язку. Вас також можуть попросити висловити свою думку у формі опитувань.

Ви можете у будь-який час скасувати підписку, натиснувши на посилання, що міститься у всіх наших повідомленнях, або надіславши електронного листа на адресу: hello@reactivepost.org

Дані, які обробляються сайтами та мобільними пристроями

З метою надання вам інформації, пов’язаної виконанням благодійної діяльності (коли це необхідно або випливає з наших або третіх осіб законних інтересів) ми маємо право автоматично отримувати та реєструвати дані, що передаються на сервер браузерами або вашими пристроями (наприклад, для забезпечення безпеки ІТ-активів або безпеки інших Користувачів). Ці дані можуть включати, наприклад, файли cookie, IP-адресу, параметри програмного та апаратного забезпечення, переглянуті сайти, ідентифікаційний номер мобільного пристрою, інформацію про використання програм та інші дані про використовувані вами пристрої та системи. Збір такої інформації підтримує належне функціонування веб-сторінок та забезпечує зручність користування та повний доступ до нашого Сайту для вас.

Файли cookie

Файли cookie — це невеликі текстові файли, які містять IT дані та забезпечують належне функціонування Сайту. Вони зберігаються на ваших кінцевих пристроях. Ці файли дозволяють нам розпізнавати ваш пристрій і налаштовувати його зовнішній вигляд відповідно до ваших уподобань. Файли cookie необхідні для коректної авторизації на Сайті та безперебійного користування всіма його функціями. Файли cookie містять інформацію про ваші дії на Сайті, але не дозволяють повністю ідентифікувати вас. Файли cookie можуть використовуватися, зокрема, для:

a) пристосовування контенту Сайту до ваших уподобань та оптимізації використання веб-сторінок,

b) створення статистики, яка допомагає нам зрозуміти, як саме ви використовуєте наш Сайт і як відображати контент, що відповідає вашим уподобанням.

c) підтримання сеансу,

d) представлення рекламних матеріалів про нашу діяльність.

 Інформація про профілі БО «РЕАКТИВНА ПОШТА» у соціальних мережах 

У нас є профілі у таких соціальних мережах: Facebook, Instagram, YouTube (далі «соціальні мережі»), де ми публікуємо інформацію про нашу діяльність. Адміністратори соціальних мереж фіксують вашу поведінку за допомогою файлів cookie та інших подібних технологій, зокрема в ході кожного відвідування наших профілів. Повний об'єм і цілі обробки персональних даних у соціальних мережах визначаються їх адміністраторами.

Якщо ви відвідуєте наші профілі, ми отримуємо доступ до загальної статистики стосовно ваших інтересів та демографічних даних (таких як вік, стать, регіон), що генеруються адміністраторами соціальних мереж. Ми несемо повну відповідальність за управління такими профілями та публікації у них, за інформацію, що публікується користувачами, у тому числі в особистих повідомленнях, а також за спілкування на вказаних сайтах соціальних мереж.

Facebook і Instagram знаходяться під управлінням компанії Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

YouTube знаходиться під управлінням компанії Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Якщо у вас є обліковий запис у певній соціальній мережі, ми маємо доступ до інформації, для якої встановлено публічний статус, на тих самих умовах, що й інші користувачі сайту.

Коли ви заходите до нашого профілю, адміністратор соціальних мереж використовує файли cookie та інші подібні технології для моніторингу вашої поведінки та дій. Ця інформація використовується, наприклад, для створення статистики сайту. Статистика містить тільки анонімізовані статистичні дані про користувачів, які відвідують профіль, і не може бути пов'язана з конкретною особою. У нас немає доступу до персональних даних, що використовуються соціальними мережами для підготовки, наприклад, статистики сайту.

Завдяки статистиці сайту, генерованої соціальними мережами, ми маємо інформацію про те, як ви використовуєте наші профілі і які публікації є найпопулярнішими. За допомогою цієї інформації ми покращуємо наші профілі, більш точно зіставляючи публікований нами контент з вашими інтересами та вподобаннями. За обробку ваших даних з метою формування статистики сайту відповідають адміністратори сайтів усіх вказаних соціальних мереж. Тому кожен адміністратор зобов'язаний консультувати вас із будь-яких питань, пов'язаних з обробкою персональних даних з метою створення статистики сайту та можливістю здійснення права на недоторканність приватного життя відповідно до чинного законодавства.

Ми використовуємо послуги, пропоновані сайтами соціальних мереж, для просування своєї діяльності, зокрема шляхом сегментації користувачів, та провадження діяльності, направленої на правильний підбір цільової аудиторії (згідно з правилами, викладеними в умовах використання таких сайтів).

Декларація Google Analytics про захист даних

На наших сайтах використовуються механізми аналізу веб-сервісів Google Inc.(”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click та Менеджер тегів Google. У Google Analytics, Google Double Click та Менеджері тегів Google для аналізу роботи сайтів використовуються файли cookie. Інформація, зібрана за допомогою файлів cookie, передається на сервери Google у США та заноситься до архіву.

Якщо під час відвідування нашого сайту активована функція анонімізації IP-адреси, ваша IP-адреса користувача скорочується Google. Це стосується країн-членів Європейського Союзу та інших країн, перелічених в угоді про Європейську економічну зону. Повна IP-адреса надсилається на сервер Google у США, де вона скорочується, лише в особливих випадках. У таких випадках функція анонімізації IP-адреси активна на нашому сайті.

За запитом оператора сайту Google використовує зібрану інформацію для аналізу відвідуваності сайту і підготовки звітів про використання сайту та інших послуг, пов'язаних з використанням Сайту. IP-адреса, передана вашим браузером до Google Analytics, зберігається окремо від інших даних Google.

Ви можете керувати налаштуваннями файлів cookie у своєму браузері. Ваш вибір може вплинути на повноцінне використання всіх можливостей сайту. Ви можете відключити збереження даних про використання сайту (включно з IP-адресою), зібраних за допомогою файлів cookie, та їх передачу до Google, а також доступ до них з боку Google, завантаживши та встановивши плагін, доступний за посиланням: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ми використовуємо Google Analytics для аналізу використання нашого сайту, з метою його покращення.

Google Ads

У рамках використання інструментів Google Ads ваші дані можуть бути надіслані іншим партнерам та постачальникам БО «РЕАКТИВНА ПОШТА». Метою використання Google Ads є просування діяльності БО «РЕАКТИВНА ПОШТА»  за допомогою Google Ads та зовнішніх сайтів. За допомогою отриманих під час рекламних кампаній даних ми можемо визначити рівень ефективності наших рекламних заходів. Для цього ми показуємо тільки ту рекламу, яка дійсно працює, і наша мета – покращити наш сайт. Якщо ви зайдете на наш сайт через рекламу Google, Google Ads, на вашому комп'ютері буде збережено файл cookie, але це не дозволить повністю ідентифікувати вас. Зібрана інформація може стосуватися показу конкретних рекламних оголошень на сайтах, у пошуковій системі Google та від партнерів Google. Якщо ви зареєстрований користувач Google, Google може зв’язати ваше відвідування нашого сайту з вашим обліковим записом. Якщо ви не зареєстрований користувач Google або не авторизовані, Google може зберегти вашу ІР-адресу. 

Google Ads Customer Match

У рамках використання інструмента Google Ads Customer Match ми можемо передавати до сервісів Google захищену базу даних електронних адрес або номерів телефонів наших користувачів. Якщо ви є зареєстрованим користувачем, наприклад, YouTube, Gmail або інших сервісів групи Google, і ваша електронна адреса або номер телефону співпадають із тими, що ви вказали під час відвідування сервісів групи Google, вам можуть бути представлені спонсорські повідомлення про нашу діяльність. Ми не будемо надавати вам рекламну інформацію безпосередньо на вашу електронну адресу або номер телефону за допомогою цього інструменту. 

Зміни у Політиці конфіденційності

Послуги та функціональні можливості Сайту можуть змінюватись, і у зв'язку з цим можливе внесення змін у Політику конфіденційності у майбутньому. Ми будемо оголошувати про вихід нових версій документа на Сайті. Документ представлено в інформаційних цілях. Наведену вище інформацію було оновлено 06.03.2023.